prof. mr. F.A. Engelen

Position:
  • Hoogleraar
Expertise:
  • Belastingrecht
  • Internationaal belastingrecht
  • Internationaal publiekrecht
  • Europees gemeenschapsrecht


Telephone number: +31 (0)71 527 8925
E-Mail: f.a.engelen@law.leidenuniv.nl
Faculty / Department: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut Fiscale en Economische vakken, Belastingrecht
Office Address: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B 2.21


")

Fiscaal recht
Rijksuniversiteit Leiden (propedeuse)
Erasmus Universiteit Rotterdam (doctoraal)

Promotieonderzoek

Op 1 december 2004 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift "Interpretation of Tax Treaties under International Law". (promotor: Prof. M.J. Ellis)

Oratie

"Over waarden en normen. Het beginsel van de goede trouw in het (fiscale) verdragenrecht".
Leiden, 1 december 2005.

Nevenfuncties

Huidige functies
- Lid Raad van Bestuur van PwC
- Partner PwC
- Bestuurder International Tax Center Leiden en de daaraan verbonden stichtingen
- Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
- Gastdocent Internationaal belastingrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
- Docent Europees (belasting)recht, Europese Fiscale Studies
- Docent Internationaal & Europees belastingrecht, LLM Internationaal belastingrecht, International Tax Center Leiden
- Docent Internationaal & Europees belastingrecht, Adv LLM Internationaal belastingrecht, International Tax Center Leiden
- Docent Capita Selecta, IBR Internationale Concerns, Erasmus Universiteit
- Docent Tax Treaty Interpretation and art. 3(2) OECD Model Tax Convention, MASIT, Université de Lausanne
- Lid OESO expert group multilateral instrument
- Mede-oprichter van de Master of Laws: Advanced Studies Programme in European Tax Law, Universiteit Leiden
- Reviewer hoofdstuk ‘Interpretation of tax treaties” van John Avery Jones in Global Tax Treaty Commentary, IBFD.    

Medewerkerschappen
- Medewerker Weekblad Fiscaal Recht 

Publicaties

Wetenschappelijk boek

2008
- Douma, S.C.W. & Engelen, F.A. (2008). The Legal Status of the OECD Commentaries (Conflict of Norms in International Tax Law, 1). Amsterdam: IBFD.

2006
- Engelen, F.A.: Over waarden en normen. Het beginsel van de goede trouw in het (fiscale) verdragenrecht (On Value and Norms. The Principle of Good Faith in the Law of Treaties and the Law of Tax Treaties in Particular. Deventer: Kluwer.

2000
- Engelen, F.A. en Pötgens, F.P.G., Mutual Agreements, FED Fiscale Brochure, Deventer Kluwer fiscale en financiële uitgevers, 2000

Internationale wetenschappelijke publicaties

2012
- Engelen, F.A., Gunn, A., Flaws of the Selectivity Test, Chapter 9, in: Rust, A., State Aid and Tax Law, Kluwer Law International, 2012 (expected)
- Engelen, F.A., State Aid and Restrictions on Free Movement: Two Sides of The Same Coin, European Taxation, 2012, Volume 52, No. 5, pp. 204-209
- Engelen, F.A., Gunn, A., Article 3(2) of the OECD Model Tax Convention and The Scope of Domestic Law, Bulletin for International Taxation, Tax Treaty Monitor, 2012, Volume 66, No. 9

2010
- Douma, S.C.W. & Engelen, F.A., 'Non-Discriminatory tax obstacles to free movement', in: Europaïsches Steuerrecht-Festschrift für Friedrich Rödler zum 60.Geburtstag (pp. 193-203). Wien: Linde Verlag 2010.

2008
- Engelen, F.A. (2008). How 'acquiescence" and "estoppel" can operate to the effect that the states parties to a tax treaty are legally bound to interpret the treaty in accordance with the Commentaries on the OECD Model Tax Convention, in: S.C.W. Douma & F.A. Engelen (Eds.), The Legal Status of the OECD Commentaries (Conflict of norms, 1) (pp. 51-72). Amsterdam: IBFD.
- Douma, S.C.W. & Engelen, F.A. (2008). Conference position paper: The quest for the holy grail in international tax law – the legal status of the commentaries on the OECD Model tax convention on icome and capital, in: S.C.W. Douma & F.A. Engelen (Eds.), The Legal Status of the OECD Commentaries (Conflict of norms, 1) (pp. 217-249). Amsterdam: IBFD.

2006
- Some observations on the Legal Status of the Commentaries on the OECD Model. Bulletin for International Taxation, 60(3), 105-109 (2006)

2005
- Engelen, F.A. en Bender, T., The final clause of the 1987 Netherlands Model Tax Convention and the interpretation of plurilingual tax treaties, in: Engelen, Frank, Jansen, Sjaak en Arendonk, van, Henk (eds.): A Tax Globalist – The search for the borders of international taxation; Essays in honour of Maarten J. Ellis, IBFD Publications B.V., Amsterdam, 2005

2004
- Engelen, F.A., (2004), Interpretation of Tax Treaties under International Law, A Study of Articles 31, 32 and 33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties and their application to tax treaties, IBFD Doctoral Series No. 7, IBFD Publications B.V., Amsterdam, 2004, 590 blz., in 2005 bekroond met een “eervolle vermelding” door de International Fiscal Association  

2000
- Engelen, F.A. en Pötgens, F.P.G., Report on “ The application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships and the interpretation of Tax Treaties”, European Taxation, 20 pagina’s, 2000

1999
- Engelen, F.A. en Sommerhalder, R.A., Decision of Dutch Court on Dividend Stripping, International Tax Review, 2 blz. (61-62), jaargangnummer 6/7

1998
- Engelen, Frank en Schröder, Hans, International Double Taxation Resulting from Differences in Entity Characterization: A Dutch Perspective, Intertax, 1998, nr. 1

Nationale wetenschappelijke publicaties

2013
- Engelen, F.A. (2013), ‘De lotgevallen van Starbucks, Amazon en Google’, NTFR, 2013, 158, blz. 1-3.
- Engelen, F.A. en Gunn, A.F. (2013), ‘Het BEPS-project: een inleiding’,WFR, 2013, 7026, 1413.

2012
- Engelen, F.A., Zaak C-470/04 N tegen Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, in: Vrij verkeer van personen in 60 arresten, De zegeningen van het Europees burgerschap, Kluwer, 2012
- Engelen, F.A., de fiscale eenheid als dekmantel voor verboden beperkingen van de vrijheid van vestiging, NTFR 2012-102

2011
- Engelen, F.A. (2011). ‘Compartimentering bij verschuiving verdrags-woonplaats’. NTFR, 2, pp.1-2.
- Engelen, F.A. (2011). Fiscaal verdragsbeleid en het OESO-modelverdrag. Weekblad Fiscaal Recht, 140, p6903.
- Engelen, F.A., Douma, S.C.W. & Gunn, A.F.(2011). Interim regime for currency results on participations. Tax Planning International European Tax Service, 13, pp. 28-29.

2010
- Engelen, F.A., 'Herziening van de vennootschapsbelasting: vermogensaftrek of tariefsverlaging?', Weekblad Fiscaal Recht, 6862 (2010), p. 779-786.
- Engelen, F.A., 'Over belastingen, fundamentele vrijheden en steunmaatregelen', NTFR, 2010 (73), p. 1-2.

2009
-
Engelen, F.A., De gevolgen van de zaak Papillon voor de Nederlandse fiscale eenheid, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 10e jrg (3), blz. […].
- Engelen, F.A. , Vording, H. en Weeghel, S. van, Eenvoud, evenwicht en een lager tarief vennootschapsbelasting: waar staan we een jaar later. Een toetsing op hoofdlijnen van het consultatiedocument van 15 juni 2009, Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (…), blz. 953 e.v.  

2008
- Engelen, F.A. (2008). (Door)werken aan groepsrente in 2008. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 9e jrg(1), 1-4.
- Engelen, F.A. & Scharrenburg, R. van (2008). Onzakelijke leningen in de vennootschapsbelasting. Weekblad Fiscaal Recht, 137e jrg(6771), 705-715.
- Engelen, F.A., Vording, H. & Weeghel, S. (2008). Voorstel tot wijziging van belastingwetten en verbeteren fiscale vestigingsklimaat. Weekblad Fiscaal Recht, 137e jrg(6777), 891-906.

2006
- De octrooi- en rentebox: dispariteit, distorsie of steunmaatregel. WFR, 2006(6689), 1181 e.v. (samen met P.C. van der Vegt)
- Werken aan de winst in de Europese Unie. WFR, 2006/3 (6678),797 e.v.  (samen met P.C. van der Vegt)

2005
- Engelen, F.A., Douma, S.C.W, & Bender, T. Werken aan winst. Werken aan de interne markt (1). Weekblad voor Fiscaal Recht, 6633, p. 1029-1036
- Engelen, F.A., Douma, S.C.W, & Bender, T. Werken aan winst. Werken aan de interne markt (2). Weekblad voor Fiscaal Recht, 6634, p. 1069-1078

2004
- Engelen, F.A. & Douma, S.C.W. Alle wegen leiden naar Brussel. 50 jaar NOB, 50 jaar Europese jurisprudentie en wetgeving. In: Duynstee, F.M.M. (Ed.) Amsterdam: Reed Business Information B.V., p. 75-87.
- Tieskens, R.W. (voorzitter), Daniels, A.H.M., Engelen, F.A. Kempen, van, M.L.M., Kluft, J. en Stevens, A.J.A., Rapport en bespreking van het rapport Samenwerkingsverbanden en ondernemingswinst, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap No. 223, Kluwer, Deventer, 2004

2003
- Engelen, F.A. en Stevens, A.J.A., De behandeling van personenvennootschappen onder het nieuwe belastingverdrag met België, MBB, nr. 4, 2003, blz. 114-126

2002
- Engelen, F.A. & Bender, T. Hinken op twee gedachten in een driehoekssituatie. Weekblad Fiscaal Recht 2002/6500, p 1461-1470
- Engelen, F.A. en Pötgens, F.P.G., Onderlinge overeenstemming over de interpretatie van het nieuwe belastingverdrag met België is bindend, Weekblad Fiscaal Recht, 2002/6478, blz. 577-582

2001
- Engelen, F.A. en Pötgens, F.P.G., Het keuzerecht en de buitenlandse belastingplicht in de IB en de VPB,Elsevier, 2001
- Engelen, F.A., De voorlichting van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in fiscale zaken, Tijdschrift fiscaal ondernemingsrecht, 2001, blz. 117 e.v.
- Engelen, F.A., De toepassing van het nieuwe belastingverdrag met België op commanditaire vennootschappen naar Nederlands recht, MBB, 2001, nr. 12, blz. 367-376

2000
- Engelen, F.A. en Pötgens, F.P.G., Het OESO-rapport inzake partnerships en kwalificatieconflicten, Internationaal Belasting Bulletin, 2000, nummer 2
- Engelen, F.A. en Pötgens, F.P.G., Zijn interpretatieve en legislatieve mutual agreements bindend?, MBB, 2000, nummer 2
- Engelen, F.A. en Pötgens, F.P.G., Het begrip “tijdelijk” in art. 10 Verdrag met Duitsland heeft een beperkte zelfstandige betekenis. Weekblad Fiscaal Recht, 2000/6373
- Engelen, F.A. en De Soeten, G.H., Het ondernemerspakket 2001: afgewaardeerde vorderingen en als belegging gehouden aandelen in binnen de EU gevestigde vennootschappen. Weekblad Fiscaal Recht ,2000/6398
- Engelen, F.A. en Pötgens, F.P.G., Het rapport The application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships en de Interpretatie van Belastingverdragen (deel 1), Weekblad Fiscaal Recht, 2000/6394
- Engelen, F.A. en Pötgens, F.P.G., Het rapport The application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships en de Interpretatie van Belastingverdragen (deel 2), Weekblad Fiscaal Recht,  2000/6395

1999
- Engelen, F.A., Belastingconcurrentie binnen de EU, MBB, 1999, jaargangnummer 68, blz. 19-31.
- Engelen, F.A., Het belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk; driemaal is nog geen scheepsrecht! Weekblad Fiscaal Recht, 1999, jaargangnummer 128, reeksnummer 6340, blz. 649-664
- Engelen, F.A. en Feskens, M.J., Internationale aspecten van de Belastingherziening 2001, Weekblad, 1999, jaargangnummer 128, reeksnummer 6362, blz. 1505-1524.
- Engelen, F.A. en Feskens, M.J., Internationale aspecten van het Belastingplan 21e eeuw, Weekblad Fiscaal Recht, 1999, jaargangnummer 128, reeksnummer 6336, blz. 495-506
- Engelen, F.A. en Sommerhalder, R.A., Enige vennootschapsbelastingaspecten van deelnemerschapsleningen, Weekblad Fiscaal Recht, 1999, reeksnummer 6335, blz. 470-481

1998
- Engelen, F.A., Deelneming of belegging?, MBB, 1998, nr. 3.
- Engelen, Frank en Schröder, Hans, Dutch Taxation of Income Derived from Foreign Partnerships, Intertax, 1998, nr. 5.
- Engelen, F.A., Kwalificatie van buitenlandse samenwerkingsverbanden en de verdragstoepassing bij een kwalificatieverschil tussen Nederland en een ander land, MBB, 1998, nr. 6.
- Engelen, F.A., De arresten van 5 november 1997 inzake de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op een aandelenbezit van minder dan 5%: omwenteling of niet?, Weekblad Fiscaal Recht, 1998, nr. 6306.

Wetenschappelijke voordrachten

2013
- Winter Course on European Direct Tax Law ´My experience in EU tax litigation’ Amsterdam Centre for Tax Law

2011
- 'Wetsvoorstel terugvordering staatssteun
- Fiscale wijzigingen’ LEGSA Symposium, 19 januari 2011.
- ‘Emigration and Immigration of Individuals and Companies’ IFA Bilateral Meeting Netherlands/Switzerland, 13
- 14 mei 2011, samen met Peter Riedweg.
- ‘De fiscale slagkracht van Nederland’ Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Jaarcongres 'Fiscaliteit in een internationaal perspectief', 15 juni 2011 samen met mr. A.F.P. Oudijn.
- ‘State aid and restrictions on free movement: two sides of the same coin?, ter gelegenheid van het afstuderen van de LLM jaargroep 2009-2011, International Tax Center Leiden, 25 Augustus 2011.
- ‘State aid and direct taxation: The issue of material selectivity’, Conference on State Aid and Tax Law, Luxemburg, 17 - 18 november 2011.
- ‘Current discussions in the field of fiscal State aid’ Staatssteun conferentie Universiteit Leiden, 24 november 2011.
- ‘What are the issues and why do they matter?’ Staatssteun conferentie Universiteit Leiden, 25 november 2011.  

2010
- “Belastinghervorming - internationale aspecten” Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Jaar congres, 2 juni 2010.
- “Discriminatie van grensoverschrijdend verkeer: beperking van de fundamentele vrijheden, staatssteun of beiden?” Ter gelegenheid van het afstuderen van de Nederlandse LLM jaargroep 2008 – 2010, International Tax Center Leiden, 28 juni 2010.  
- “De verschillende behandeling van eigen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting: hoe verder?” T.V.F. De Smeetskring congres (Universiteit Tilburg), 17 november 2010.       
- “Recente ontwikkelingen in de vennootschapsbelasting (I)” Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Seminar Europees Belastingrecht, 24 november 2010.       
- “Onzakelijke lening – Oplossingsrichtingen”, Expert meeting, Universiteit Leiden, 26 november 2010.       
- “Staatssteun en belastingmaatregelen”, PAO Verdiepingscursus Staatssteun, Universiteit Leiden, 6 december 2010.  

2009
- GREIT Seminar on EC Tax Law, Lisbon University, Lissabon: 'Disparities, Disloaction and Discrimination in EC Tax Law'
- Wetenschappelijk Bureau, Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag: 'Thin capitalisation in de vennootschapsbelasting'
- JOB Lezing, Rotterdam: 'De behandeling van rente in de vennootschapsbelasting - Zes dilemma's'
- Symposium 'De toekomst van de vennootschapsbelasting', Den Haag: 'Het voorstel tot invoering van een verplichte groepsrentebox'

2008

- 10th Anniversary Conference International Tax Center Leiden, Leiden: 'The Exemption Method for the Avoidance of Double Taxation and the Treatment of Losses'
- Klaus Vogel Lecture, Wien Wirtschaftsuniversität, Wenen: 'Comments and Observations on Jacques Sasseville's lecture on Tax Treaties and Schrödinger's Cat'
- Ronde Tafel Europees Fiscaal Recht, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Zeist: 'De grensoverschrijdende fiscale eenheid'

2007
- Lezing studiemiddag Gerechtshof Amsterdam "Het beginsel van de goede trouw in het (fiscale) verdragenrecht", 27 maart 2007
- Lezing Doctoral Candidates Tax Law Network van de European Association of Tax Law Professors, "Balancing Taxing Rights in the Internal Market", 29 oktober 2007
- Lezing 1st Swiss Symposium on International Tax Law, Universiteit van Lausanne,"Abuse of Tax Treaties: a Dutch Perspective", 26 november 2007
- Lezing studiemiddag Rechtbank Den Haag, gerechtshof Den Haag, Hoge Raad, op zoek naar evenwichtige verdeling van heffingsbevoegdheid in de interne markt, 4 december 2007
- Lezing Stockholm School of Economics, titel: "2007 Dutch Corporation Tax Reform"

2006
- Lezing International Tax Center Leiden, titel: "Tax Competition in the EU"
- Lezing congres "The Legal Status of the Commentaries on the OECD Model Tax Convention", titel:"How 'acquiescence' and 'estoppel' can operate to the effect that the States parties to a tax treaty are bound to interpret the treaty in accordance with the Commentaries on the OECD Model Tax Convention'
- Lezing congres bedrijfsfiscalisten (NOB), titel: "Belastingconcurrentie in de EU"
- Lezing CFE Congres, titel: "Per country or overall: that's the question""
- Lezing Stockholm School of Economics, titel: "The Legal Status of the Commentaries on the OECD Model Tax Convention"
- Lezing Stockholm School of Economics, titel: "2007 Dutch Corporation Tax Reform"
- Lezing Wien Wirtschaftsuniversitat, titel: "Disparity, Distortion and Discrimination""
- Lezing Wetenschappelijk Bureau Hoge Raad, titel: "Interpretatie van belastingverdragen"  

2005
- Lezing “Dividendbelasting in de interne markt” tijdens symposium over “De toekomst van de dividendbelasting”, georganiseerd door de Stichting European Fiscal Studies       
- Lezing “Werken aan winst? Werken aan de interne markt” tijdens symposium over de herziening van de vennootschapsbelasting in 2007, georganiseerd door de Leidse Belastingwinkel    
- Lezing “De gevolgen van 'meestbegunstiging' in de interne markt. Marktintegratie of –desintegratie?”, gehouden tijdens syposium over meestbegunstiging, georganiseerd door het Amsterdam Center for International Law
- Lezing “How to Access your EU Rights”, gehouden tijdens jaarcongres van de Tax Executive Institute, Londen
- Lezing “Some Observations on the Legal Status of the OECD Commentaries”, gehouden tijdens de “Expert Meeting on the Legal Status of the OECD Commentaries”, georganiseerd door de afdeling Belastingrecht van de Universiteit Leiden, in samenwerking met het International Tax Center Leiden
- Lezing “Some Observations on the Legal Status of the OECD Commentaries”, Stockholm School of Economics
- Lezing “Corporation Tax Reform”, Stockholm School of Economics 
- Organisatie van en voordracht tijdens seminar Doctoral Candidates in Tax Law Network ‘Tax Treaties and European Tax Law’

Annotaties

2006
- Douma, S.C.W. en Engelen, F.A. (2006), Comments on: The Court of Justice of the European Communities (21-02-2006), (Halifax plc and Others v Commissioners of Customs & Excise: the ECJ applies the abuse of rights doctrine in VAT cases). British Tax Review 2006-4, blz. 429-440.

2003
- BNB /HR 37 011 en 37 024, 21 februari 2003, 2003/177 en 178

2002
- FED /HR 36 915, 3 mei 2002, 2002/501

2001
- FED /HR 34 220, 29 augustus 2000, 2001/79 - FED /HR 35 398, 1 november 2000, 2001/80. - FED /HR 35 557, 28 februari 2001, 2001/315

2000
- FED 1999/530 bij HR 9 juli 1999, nr. 33 812 - FED 1999/227 bij HR 3 februari 1999, nr. 34 001

1999

In FED 1999/530 bij HR 9 juli 1999, nr. 33 812 In FED 1999/227 bij HR 3 februari 1999, nr. 34 001

 
Last Modified: 01-08-2016