mr. J.E. van den Brink

Position:
 • Universitair docent
Expertise:
 • Subsidierecht
 • Europese subsidie
 • Financieel bestuursrecht
 • Onderwijsbekostiging
")

Mr. J.E. (Jacobine) van den Brink volgde de studie Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. In 2002 studeerde zij cum laude af in de afstudeerrichtingen Staats- en Bestuursrecht, Europees recht en Belastingrecht. Tijdens haar studie schreef zij twee scripties op Europeesrechtelijk terrein, namelijk "Europese wederzijdse rechtshulp voor het fiscale delict?" en "Het handvest van de grondrechten: een uiteenlopende bescherming van het recht op family life binnen Europa tot gevolg?". Na haar studie was Jacobine vijf jaar als jurist werkzaam in de bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de Afdeling hield zij zich onder meer bezig met het schrijven van uitspraken in vreemdelingen-, onderwijs, subsidie- en kieswetzaken en werkte zij mee aan een intern Subsidiehandboek, in samenwerking met de Universiteit Leiden. Sinds 1 september 2007 is Jacobine werkzaam bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. In december 2012 promoveerde zij op het door NWO gesubsidieerde onderzoek “De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland. Juridische knelpunten en uitdagingen” dat werd uitgevoerd onder leiding van Prof. mr. W. (Willemien) den Ouden en mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse. In 2012 was zij deels werkzaam als onderzoeker bij de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden en als adviseur EU-recht bij de Raad van State. In 2013 was zij voor een periode van drie maanden werkzaam bij de Europese Commissie, DG Mededinging. Verder is zij lid van een tweetal bezwaarschriftencommissies (van de gemeente Den Haag en het Nationaal Agentschap Leven Lang Leren), docent aan de Academie voor Overheidsjuristen en vaste annotator van de AB. Daarnaast is zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER) en één van de initiatiefnemers van de Studiegroep Europees Recht (STER). Met ingang van 1 januari 2013 is zij als universitair docent werkzaam bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Zij verzorgt daar onder meer bachelor- (Bestuursrecht) en masteronderwijs (Bestuursrecht in de Europese rechtsorde).

Relevante nevenfuncties

 • Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER)
 • Lid van de Stuurgroep Studiekring Europees Recht (StER)
 • Lid van de Commissie Bezwaarschriften Nationaal Agentschap Leven Lang Leren

Regulier onderwijs

 • Europees bestuursrecht
 • Staats- en bestuursrecht, Bachelor I en II

PAO-onderwijs

 • Academie voor Overheidsjuristen: Onderdeel "Europese subsidies" van de module Subsidierecht
 • Juridisch PAO Leiden: Basiscursus Bestuurs(proces)recht
 • Juridisch PAO Leiden: Basiscursus Subsidierecht, aanbesteding en staatssteun

 
Last Modified: 17-06-2016